Събития

Учениците от СУ "Св.св.Кирил и Методий" - Криводол се включиха в инициативата - "Походът на книгите " СНИМКИ

  15.04.2024 17:00             
Учениците от СУ \

Учениците от 2а клас и 2б клас в Средно училище "Св.св.Кирил и Методий" - Криводол се включиха в инициативата - "Походът на книгите ".
"Благодарим на обществените възпитатели Йорданка Христова, Мария Крумова и Гиновева Стаменова към МКБППМП в Община Криводол . Нашите ученици с радост, ще отговорят на зададеното предизвикателство към пенсионерският клуб в град Криводол!", добаят от ръководството.