Събития

100 проекта са подадени по Красива България

  12.04.2024 06:00             
100 проекта са подадени по Красива България
  ЛР

В тазгодишната кампания по проект „Красива България“ към Министерството на труда и социалната политика са подадени 100 проектни предложения за подобряване на обществената среда и социалната инфраструктура в 81 общини на територията на 24 области. Те са на обща стойност 21,9 млн. лева, от които 11,1 млн. лева финансиране по Проект Красива България и 10,8 млн. лева съфинансиране от кандидатите, съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика са подадени.

Едно от подадените предложения е за „Благоустрояване на дворното пространство на ДГ „Брезичка“ – II етап, Враца като проектът е на стойност 379 710 лева. 65% от финансирането е осигурено от бюджета на администрация, видно от решение на общинския съвет.

„Ремонт на покрив и помещения в сградата на кметството в Крива бара“, пък се предвижда в предложението на община Козлодуй. Общинският съвет там даде съгласие да се осигури съфинансиране в размер на 54,88 % от общия бюджет на проектното предложение, в размер на 145 957 лева от бюджета на администрацията.

От постъпилите 100 проектни предложения, които все още са в процес на проверка за допустимост и оценка, 38 са на образователни обекти, 22 са за обществено административно обслужване, четири за спорт и рекреация, 10 са за култура, 14 за здравеопазване и 12 обекта за предоставяне на общински и социални услуги. За подобряване на обществената среда в населените места има 26 проекта на обща стойност 6,2 млн. лева. Подадени са 37 предложения за обновяване на социалната инфраструктура, за 9,9 млн. лева. За подобряване на социалните услуги за резидентна грижа и осигуряване на подслон има подадени три проектни предложения, чиято обща стойност е 600 000 лева.

Проектите за подобряване на образователната инфраструктура в професионалните гимназии, предоставящи дуална система на обучение и/или защитени от държавата специалности от професии, са на стойност 2,1 млн. лева. За осигуряване на достъпна среда на обществени сгради са подадени 22 проектни предложения на стойност три млн. лева, информират още от Министерството на труда и социалната политика са подадени.

Снимка: ДГ "Брезичка", Враца