Събития

Информация за приема в V клас за учебната 2024/2025 година в СУ "Христо Ботев" - Враца

  11.04.2024 16:23             
Информация за приема в V клас за учебната 2024/2025 година в СУ \

Информация за приема в V клас за учебната 2024/2025 година. 

"Уважаеми родители, от 15 април до 14 юни включително, Средно училище „Христо Ботев“-Враца стартира приема в 5.клас за учебната 2024/2025 година с приемане на предварителни заявления за прием в пети клас за учебната 2024/2025 година.

ВАЖНО! За Ваше улеснение заявлението ще бъде под формата на електронен формуляр на официалния сайт на училището  https://hristobotev.org/ Попълвайки го, ще получите входящ номер на посочения от Вас имейл адрес, което не налага Вашето идване в училище. Тези, които желаят да подадат заявление на място, могат да го направят от 08:30 часа до 18:00 часа. Вашата прецизност в попълване на заявлението и спазване графика на дейностите са предпоставка за успешността на кампанията!"