Събития

Отчетен е напредъкът на дейностите за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на „АЕЦ Козлодуй“ СНИМКИ

  11.04.2024 11:34             
Отчетен е напредъкът на дейностите за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на „АЕЦ Козлодуй“ СНИМКИ

В Козлодуй се състоя Мониторингов комитет по изпълнение на програма „Козлодуй“ за извеждане от експлоатация на 1-4 блок на АЕЦ „Козлодуй“. Програмата се реализира от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“.

Форумът беше съпредседателстван от Ян Панек, Директор на Генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия с ресори „Ядрена енергетика, безопасност и ITER”,  и от зам.-министъра на енергетиката Николай Николов, в качеството му на Програмен координатор от страна на Ребублика България по Програмата за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на атомната централа.

По време на заседанието на Комитета беше представен отчет за дейностите, свързани с извеждането от експлоатация на 440-мегаватовите блокове през втората половина на 2023 година Мониторинговият комитет прие представения доклад, като в рамките на срещата партньорски бяха обсъдени както текущи и предстоящи проекти, така и предизвикателствата, касаещи бъдещите дейности до края на програмата.

За обективна оценка на представения от българската страна доклад допринесе и проведеният ден по-рано пространен обход на съоръжения и осъществената в началото на м. март Мониторингова мисия на площадки „Козлодуй“ и „Радиана“. Участниците в Комитета лично се запознаха с напредъка на дейностите в помещения в Контролираната зона на 1-4 блок, площадката на Националното хранилище, новоизградения цех за производство на стомано-бетонни контейнери за опаковане на радиоактивни отпадъци. В рамките на визитата си членовете на Мониторинговия комитет посетиха и Контролираната зона на Специализирано поделение „Радиоактивни отпадъци  – Козлодуй“