Събития

Изградена е първата фотоволтаична система на общинска сграда във Враца

  10.04.2024 14:01             
Изградена е първата фотоволтаична система на общинска сграда във Враца

Изградена е първата фотоволтаична система на общинска сграда. Със собствени бюджетни средства Община Враца изгради първата фотоволтаична система за потребление върху общински обект. Централата е разположена върху ремонтирания покрив на административната сграда на ОП „Спорт и туризъм“. Към момента съоръжението функционира и произвежда електроенергия, която обезпечава собствената дневна консумация на общинското предприятие. Това заяви заместник-кметът Цветан Стойчков и допълни, че подобни системи ще бъдат изградени и на други общински обекти.