Събития

Читалището в Мездра отчете дейността си за периода 2021-2023 г. и си избра ново ръководство СНИМКИ

  02.04.2024 12:00             
Читалището в Мездра отчете дейността си за периода 2021-2023 г. и си избра ново ръководство СНИМКИ

Народно читалище „Просвета 1925“ - град Мездра отчете своята дейност за периода 2021-2023 г. и си избра нови ръководни органи - Настоятелство, Председател и Проверителна комисия. Това стана на редовно годишно отчетно-изборно събрание, на което присъстваха 80 от общо 155 действителни членове на читалището.

Отчет за дейността на Народно читалище „Просвета 1925“ през последните три години направи председателят на читалищното настоятелство Валентин Вълчев. В доклада той очерта основните аспекти в библиотечната дейност и най-значимите изяви и успехи на международно, национално и регионално ниво на 9-те художествено-творчески колективи, развивали дейност към читалището през отчетния период: Ансамбъл „Мездра“, Детски танцов състав „Мездренче“, Вокална група за стари градски песни „Мездрея“, Женски народен хор, Литературен клуб „Христо Ботев“, Краеведско дружество, Група за народни песни „Гласът на Ансамбъл „Мездра“, Детска школа за художествено слово и Читателски клуб „Book Hub“.

В отчета бяха анализирани също организационната дейност и състоянието на материално-техническата база на културната институция.
"Един отчет не може да обхване усилията, трудностите в репетиционната зала, лишаването от свободно време, но наградите и признанието от публиката са достатъчни, за да компенсират всичко това, подчерта в заключение Вълчев. Затова нека всички аплодисменти да бъдат за вас, скъпи самодейци, като признателност за вашия труд, благодарност за всички награди, с които всяка година издигате престижа на читалището и на нашия град."

Положителна оценка за работата на Настоятелството и на щатните читалищни работници даде Проверителната комисия в доклада, изнесен от Бистра Цолова.
Общото събрание прие отчетите за дейността на Народно читалище „Просвета 1925“ и на Проверителната комисия за периода 2021-2023 г., както и Основни насоки за развитие на читалището за периода 2024-2026 г.

Приет беше Бюджет 2024, в който са заложени приходи в размер на малко над 237 000 лева. В това число 227 хиляди лева държавна субсидия и 10 хиляди лева от такси, членски внос и други приходи. В разходната част са предвидени 178 450 лева за заплати, осигуровки и хонорари на читалищните работници и на ръководителите на съставите и 58 581 лева за дейност, в това число 25 хиляди лева за издръжка на самодейните колективи, 21 500 лева за газ, ток, вода, интернет, пощенски и външни услуги, 8 500 лева за ремонтни и други дейности и 2 500 лева за закупуване на нови книги и абонамент за вестници и списания.

На събранието бяха приети 16 нови читалищни членове и беше избрано ръководство на Народно читалище „Просвета 1925” за мандат 2024-2026 г. В Настоятелството влязоха Мирослав Аспарухов - председател и членове: Виктория Данкова, Иван Иванчев, Калин Стойчев, Мирослав Гетов, Нели Минева и Никодим Нанов, а в Проверителната комисия: Дарина Ватова, Даниела Бързашка и Яна Нинова.

Досегашните членове на Настоятелството и на Проверителната комисия Бистра Цолова, Илинка Димитрова, д-р Николай Баев, Петко Котларски и инж. Стефчо Симеонов получиха почетни грамоти за цялостен принос в читалищната дейност.

"Искам да пожелая успех на новото ръководство, заяви след избора досегашният председател на читалището Валентин Вълчев, който заемаше тази ръководна длъжност в продължение на близо три десетилетия (1991-1995 г. и 2000-2024 г.). Изключително радостен съм, че млади и можещи хора идват на нашите места. От все сърце им желая успех!"
"Изказвам своята благодарност за взетото решение от върховния орган на читалището - Общото събрание, на всички читалищни членове, имащи право на глас, че единодушно ми гласуваха доверие да бъда председател на тази древна институция, сподели в социалната мрежа Фейсбук Мирослав Аспарухов. Благодаря на дългогодишното ръководството на читалището в лицето на Валентин Вълчев за прекрасния мандат, постигнатите цели и успехи през годините.

Вярвам, че вървим в правилната посока и защитаваме това, което ни е завещано от поколенията. Народно читалище „Просвета 1925“ - град Мездра ще продължи да бъде крепост на духовността и българщината! Място, където нещо се върши, нещо се прави - „на ползу роду болгарскому“. С грижа. С любов. С мисъл. За читалището. За децата. За България.
Ще създадем един млад и амбициозен екип, който ще работи със сърце и душа. Поставяме си амбициозни, но достижими цели, което е гаранция за успех. Пожелаваме си успешно реализирани идеи, творчески дух и удовлетворение. Ние не сме по-могъщи от миналото, но не бива да вървим към бъдещето със затворени очи и обърнати с гръб."

Снимки: Павел Петров