Събития

СЗДП започва да издава позволително за ползване на недървесни горски продукти - диворастящи гъби и плодове

  25.03.2024 16:18             
СЗДП започва да издава позволително за ползване на недървесни горски продукти - диворастящи гъби и плодове

Считано от утре, Северозападно държавно предприятие започва да издава Позволително за ползване недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове, извън списъка за лечебните растения по Закона за лечебните растения на физически лица.  Желаещите да получат позволително следва да подадат заявление по образец в удобно за тях Териториално поделение (ДГС/ДЛС) или на e-mail: [email protected] . На сайта на СЗДП са качени Образец на заявление и указания относно издаването на документа.