Събития

В СУ„Христо Ботев” – Враца се проведе тренинг с ученици и учители срещу тормоза

  29.02.2024 12:18             
В СУ„Христо Ботев” – Враца се проведе тренинг с ученици и учители срещу тормоза

В Средно училище „Христо Ботев” – Враца се проведе тренинг с ученици и учители на тема: “Не на тормоза в училище“.
Под ръководството на Велика Петкова, домакините и техните гости от НУ „Иванчо Младенов“, НУ „Софроний Врачански“ и НУ „Иван Вазов“ участваха в занимателни игри, които дават насоки и идеи как да развиваме емоционалната интелигентност при учениците и общуване, свързано с ненасилствената комуникация в конфликтна ситуация.
Средно училище „Христо Ботев“ – Враца работи за разкриване и реализиране същността на позитивното образование и включването на подкрепата за личностно развитие като нов компонент, който отваря пътя за трансформация на образователната среда и за организиране на всички нейни елементи, обединяване на ресурсите, изграждане на позитивен психологически климат на приемане на различията, емоционално благополучие и успех на всеки.
Събитието е по повод 28 февруари – Деня на розовата фланелка. Всеки от нас трябва да се стреми да отстоява принципите на толерантност, плурализъм, взаимно уважение и мирно съвместно съществуване.
Диана Гоцова, заместник-директор по учебната дейност и Вокална група „Весели звънчета“ с ръководител Веселка Александрова поздравиха присъстващите.