България

Кабинетът гласува пари за безплатни учебници

  22.02.2024 10:13             
Кабинетът гласува пари за безплатни учебници

Очаква се на днешното си заседание правителството да одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година.  Средствата са за закупуване на учебници и електронни учебници, учебни комплекти и помагала за учениците от 1 до 12 клас, включително за общинските детски градини и училища. Очаква се кабинетът да одобри бюджета на фонд "Сигурност" на електроенергийната система за 2024 година. Правителството ще гласува и допълнителни разходи на Министерство на външните работи за тази година. По предложение на премиера ще бъде освободен зам.-председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията. В дневния ред на министрите е и проект за допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините. Предлаганите промени уреждат отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани от съдебни актове по Закона за незаконно придобитото имущество.