България

Позволяват автомати за продажба на лекарства без лекарско предписание

  22.02.2024 09:10             
Позволяват автомати за продажба на лекарства без лекарско предписание

Автомати за продажба на лекарства без лекарско предписание ще могат да се разполагат самостоятелно, без да са част от аптека или дрогерия, каквото е изискването в момента. Това предвиждат промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, които са публикувани от Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане. В автомати е позволено да се продават само лекарства, които не изискват рецепта и то от определени групи.

Сред тях попадат някои болкоуспокояващи, температуропонижаващи средства, лекарства срещу киселини и повлияващи храносмилането, лаксативи, продукти против диария, антихистаминови продукти, антисептици и дезинфектанти, противовъзпалителни лекарствени продукти и др. В момента изрично е записано в закона, че автоматите за лекарства могат да бъдат собственост само на аптека или дрогерия. С новите предложения се създава възможност за продажба на лекарствени продукти извън територията на аптеката или дрогерията в съответната административна област.

"Целта на това предложение е да се осигури достъпа на населението до лекарствени продукти, които се продават чрез автомати. Това би могло да реши проблема с достъпа до лекарствени продукти в малките населени места, които не са икономически атрактивни за разкриване на аптека. Чрез възможността за поставяне на автомат, който задължително трябва да е собственост на аптека или дрогерия, извън нейната територия, но в рамките на съответната административна област ще се преодолеят затрудненията със снабдяването с лекарствени продукти най-вече в населените места, в които няма разкрита аптека", се посочва в мотивите на здравното министерство.

Контролът над дейността на самостоятелните автомати за лекарства ще се осъществява чрез регистрационен режим и ще бъде поверен на Регионалните здравни инспекции, тъй като те съдействат на Изпълнителната агенция по лекарствата при осъществяване на дейностите по контрола върху лекарствените продукти.

Освен това Здравното министерство предлага в аптеките да могат да се извършват дейности по промоция на здравето, а не само да се отпускат и приготвят лекарства. Става въпрос за различни дейности по здравно образование, с които пациентите да подобрят здравната си култура, навиците си или контрола над заболяванията си.

Предлаганите промени предвиждат и промени, свързани с процеса по оценка на здравните технологии. Оценката на здравните технологии представлява медицинска и икономическа оценка за това дали определени терапии работят по-добре, еднакво добре или по-зле от съществуващите алтернативи, като тя се ползва при решението дали да се плащат с публични средства.

Сега на такава оценка подлежат новите лекарства, а с промените през такава оценка ще преминават и медицинските изделия. Промените целят да оптимизират процеса по оценката на здравните технологии, което произтича от регламент на Европейския съюз. Във връзка с това се предлага и трансформирането на настоящия Съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в Национален съвет за регулиране и оценка на здравните технологии, който ще изпълнява функциите национален орган по прилагане на регламента