Събития

Златко Живков участва в дебат за закрилата на децата и мобилността на талантите в ЕС

  21.02.2024 13:39             
Златко Живков участва в дебат за  закрилата на децата и мобилността на талантите в ЕС

Кметът на Монтана Златко Живков участва в ХХI-то заседание на комисията  по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура /SEDEC/ към Комитета на регионите в  ЕС. Дебатите са по теми за  социалното приобщаване на децата , мобилност на уменията и талантите, както и засилване на ролята на местните  и регионалните власти за закрила на децата.

Заседанието ще се проведе на 22 февруари в Алкона - Италия.

Златко Живков е член на Комитета на регионите в Европейския съюз от  2007 г. В настоящия мандат участва в две комисии – комисията  по образование и култура и по Комисия по икономическа политика.