Събития

В Чипровци дават по 1000 лева на новородено

  21.02.2024 13:34             
В Чипровци дават по 1000 лева на новородено

1000 лева да получават семействата на новородени бебета в Чипровци, реши общинският съвет. Парите се отпускат на родители, които са с  постоянен или настоящ адрес в общината. Те подписват и декларация, че  в следващите три години няма да се преместят да живеят на друго място. Средствата, заложени в бюджет 2024 за финансовата помощ е 19 000 лева.

Общинският съвет одобри бюджета на Чипровци за тази година. Утвърдената стартова рамка е 6 738 437 лв. Планираните местни приходи са  3 939 141 лв. Целева субсидия за капиталови разходи е 654 800 лв. Близо 872 хиляди лв. са преходен остатък.

Програмата за капиталовите разходи е за 3 635 429 лв.

Нов общински дълг няма да бъде поеман през тази година. Общината има просрочени задължения в размер на  3000 лв. ,а просрочените й вземания са 10 пъти повече - 30 222 лева.

На сесията е гласувано и основното месечно възнаграждение на общинския кмет. Одобрената му заплата  е 3400 лв. Кметът на Превала ще взема  1470 лв.., а наместниците  на Мартиново, Железна, Горна Лука и Бели мел по 1170 лв.. Заплатата на председателя на общинския съвет  е 45 процента от тази на кмета. 45 на сто от средната брутна работна заплата на общинска администрация за съответния месец вземат съветниците.