Събития

„Нарисувай историята“ в Младежки дом – Враца

  21.02.2024 17:00             
 „Нарисувай историята“ в Младежки дом – Враца

Седмото издание на националния конкурс за рисунка и приложно изкуство „Нарисувай историята“, посветен на трети март, отново търси най-добрите младежки творби. В него могат да участват деца и младежи от 6 до 25 години в два раздела: „Рисунка“ и „Приложно изкуство“. Целта на конкурса е да стимулира развитието на детското творчество и въображение, да даде възможност на децата да споделят своите идеи и знания, както и да се провокира творческия потенциал, положителното мислене и родолюбивите нагласи на младите хора. Желаещите трябва да изпратят непубликувани и неучаствали до момента в конкурса творби в Младежки дом – Враца най-късно до 8 март 2024г. На гърба на всяка рисунка участниците трябва да посочат трите си имена, възраст, училище, извънучилищно звено, школа или клуб, както и точен адрес, пощенски код и телефон за връзка. Класирането ще се извърши в три възрастови групи: Първа група – 6-10г., втора група – 11-14г. и трета група – 15-25г. Компетентното тричленно жури ще оцени творческите работи и ще награди класираните участници на 22.03.2024г. от 17:00ч. в Младежки дом – Враца. Класиралите се в челната тройка от всяка възрастова група, за всеки раздел ще получат предметни награди и грамоти.

За допълнителна информация участниците в конкурса могат да се обръщат писмено на имейл: [email protected] или на тел. 0877 943 996 – Нина Димитрова