България

Агенцията за хората с увреждания създаде интерактивна карта с достъпни обекти в България

  17.02.2024 08:40             
Агенцията за хората с увреждания създаде интерактивна карта с достъпни обекти в България

Агенцията за хората с увреждания създаде интерактивна карта с достъпни обекти в България, съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика. Достъпните обекти в България, които гражданите сами регистрират в специално създадения регистър на агенцията, вече могат да се визуализират чрез интерактивна карта.

Новата функционалност на регистъра позволява всеки въведен в него обект, след валидизация на координатите за местоположението му, да се маркира върху картата на България с познатия знак за място, което е достъпно за хора с увреждания. След кликване върху знака се появява подробната карта с информация за обекта, включително за елементите на достъпност – достъпен вход, осигурени паркоместа, осигурени услуги за незрящи хора, услуги за превод на български жестов език, достъпни туристически маршрути, адаптирани санитарни помещения, гишета и др.

Регистърът на Агенцията за хората с увреждания съдържа само обекти, които гражданите са въвели. Всеки може да го направи по електронен път, като попълни в специално разработена от агенцията карта данните за обекта – наименование, дейност, адрес, както и информацията за достъпността му. Гражданите могат да търсят съответните обекти по област, община, населено място. Търсенето може да е и по отрасъл и категория, обясниха от социалното министерство.

Регистърът е достъпен на сайта на Агенцията в рубриката „Регистри", секция „Достъпни обекти", подменю „Регистър на достъпни обекти" или на този линк. В същата секция, в подменю „Карта на достъпни обекти", се визуализира интерактивната карта.

Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за хората с увреждания разчитат на активността на гражданите, които предоставят услуги в достъпни обекти, работят или посещават такива, да ги регистрират в регистъра, за да станат повече от тях видими за хората с увреждания, посочиха още от министерството.

Преди дни парламентът реши на първо четене концесионерите да осигурят условия за свободно и безплатно ползване на морските плажове от хората с увреждания. В мотивите за промените се посочва, че от много години хората с увреждания повдигат въпроса за достъпност до морските плажове у нас и институциите в България са им длъжници в тази насока. Плажовете с достъпна среда за хората с двигателни затруднения трябва да бъдат указани с табели.