България

НСИ: Доходите и разходите нарастват поравно

  17.02.2024 06:10             
НСИ: Доходите и разходите нарастват поравно

Доходите и разходите нарастват поравно, показват данни на НСИ. Тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2023 година е 2 866 лв. и нараства с малко над 18%, спрямо година по-рано.

Междувременно общият разход за същия период е 2 668 лв. и се увеличава с точно 18,1%. Данните показват още, че харчим най-много пари за храна и безалкохолни напитки (29.9%), следвани от разходите за жилище (16.1%), данъци и социални осигуровки (13.1%) и транспорт и съобщения (11.5%).

Доходите ни идват най-вече от заплати, а след това от пенсии и самостоятелна заетост.