Събития

Ден на отворените врати за ученици от „Детско полицейско управление“ се проведе в Берковица СНИМКИ

  15.02.2024 16:46             
Ден на отворените врати за ученици от „Детско полицейско управление“ се проведе в Берковица СНИМКИ

Вчера, община Берковица, районното управление на МВР в Берковица и учениците от Четвърто ОУ „Георги С. Раковски“, които се обучават по превантивната програма „Детско полицейско управление“, участваха в организиран от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните ден на отворените врати.

В рамките на кампанията децата посетиха полицейското управление в град Берковица, където се срещнаха с Пламен Панайотов – Инспектор детска педагогическа стая.

От него те научиха как полицията работи с деца правонарушители, както и с деца по линия на превенцията. Освен това имаха възможност да влязат в оперативната дежурна част, да се запознаят с други служители на реда, да разгледат работните им места, включително и да посетят стаята за арести. Пред учениците бяха показани и помощни средства, с които си служат органите на реда при нарушаване на обществения ред.

След това малките полицаи потеглиха към сградата на общинската администрация в Берковица, където се запознаха с екипа и функциите на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Там те научиха как се провеждат възпитателните дела с деца, как се организират конкурсите на комисията и как институциите работят в мрежа по между си.

Младите доброволци, участвали в проекта, получиха подаръци от кмета на Община Берковица Радослав Найденов, който изрази надежда, че децата ще подходят отговорно и след приключването на кампанията, ще отличават доброто от злото, отговорното от безотговорното.

На срещата присъстваха още Димитринка Йоцова - секретар на местната комисия, Пламен Панайотов – Инспектор детска педагогическа стая, Анжела Кадийска – училищен психолог, както и обществените възпитатели – Поля Иванова и Радослава Янева.

Инициативата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и РУ на МВР-Берковица цели да се повиши правната култура на децата и да се изгради доверие у тях по отношение на институциите. Особено силно това важи за подрастващите, участващи в детските полицейски управления, при които чувството на уважение към законността, зачитане ценностите на обществото и гражданското самосъзнание са изключително важни.