Събития

Монтана търси шеф на центъра по европолитики, заплатата е 2500 лв.

  24.01.2024 10:25             
Монтана търси шеф на центъра по европолитики, заплатата е 2500 лв.

Община Монтана е обявила конкурс за управител на областния информационен център, който се занимава с разясняване на европрограмите и подпомага кандидатстващите по тях.

Документи се подават до 10 февруари в сградата на общината. Конкурсът ще се проведе в три етапа – допустимост на кандидатите по документи, писмен тест и интервю.

За длъжността е необходимо кандидатите да имат завършена магистърска степен, да владеят на високо ниво най-малко един работен за ЕС език – английски, немски или френски, за което да имат диплома или сертификат. Те трябва да имат поне една година управленски опит, опит в разработването, изпълнението, мониторинга и контрола и/или управлението и реализацията на поне един проект с европейско финансиране,  опит в работа с мрежи за предоставяне на информационни услуги, опит в организирането и провеждането на информационни събития, семинари, конференции.

Документите се подават в стая 102 в сградата на община Монтана, гише 1 всеки работен ден от 8.30 до 17.30 ч. Те трябва да са  в плик с посочени имената на кандидата, адрес и телефон за връзка и надписа: „За участие в конкурс за избор на Управител на Областен информационен център (ОИЦ) – Монтана“

Списък на допуснатите до следващия етап ще бъдат публикувани на интернет страницата на

Община Монтана: www.montana.bg,   както и на Единния портал: www.eufunds.bg.