Събития

Общинският съвет в Мездра се събира на първото си заседание тази година

  24.01.2024 10:00             
Общинският съвет в Мездра се събира на първото си заседание тази година


На 25 януари /четвъртък/ от 16.00 часа Общинският съвет в Мездра ще проведе първото си за 2024 година заседание при Проект за дневен ред от 13 точки.
Общинските съветници най-напред ще изберат временно изпълняващ длъжността кмет на село Лютиброд след внезапната кончина на титуляра Николай Христов. Предсрочните избори в Лютиброд са насрочени за 10 март. След това ще приемат Наредба за символиката и отличията в община Мездра и нормативни промени, позволяващи оперативно ползване на обезпечения и отчисления от Закона за управление на отпадъците за 2024 година.
След това ще бъда приети отчет и годишен план за действие през 2024 година на Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета в община Мездра, отчет на Екопроект за 4-ото тримесечие на 2023 година и Покана за партньорство за надграждане на дейността по управлението и предоставяне на „приемна грижа” на областно и национално ниво по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година.
До края на заседанието точките са рутинни - учредяване право на строежи, разпореждане с имоти частна общинска собственост и предоставяне за ползване на земи от Общински поземлен фонд.