Събития

Отчитат ръст на чуждите инвестиции в област Монтана

  24.01.2024 08:00             
Отчитат ръст на чуждите инвестиции в област Монтана

За година чуждестранните инвестиции в регион Монтана  са 59 617 500 евро, сочат данните на националната статистика. Това е с 332 900 евро повече в сравнение с година по-рано. Спрямо 2018 година увеличението е с над 20 милиона евро. Тогава в област Монтана са вложени 35 542 200 евро.

Оборотът на фирмите се е увеличил с около 650 хиляди лв. до 3 813 639 лв. Ръстът за пет години е с почти 1,3 млн. лв. В област Монтана преобладават малките фирмите. Те са 93,9 на сто от нефинансовите предприятия и са с персонал до девет души. Големите, в които работят над 250 човека, заемат дял от 0,2 на сто. Дружествата с между 50 и 249 заети са 0,9 на сто от всички.