Здраве Събития

Въведоха мерки за предпазване от грип и остри респираторни заболявания във Враца

  09.01.2024 11:08             
Въведоха мерки за предпазване от грип и остри респираторни заболявания във Враца

От община Враца са издали противоепидемични мерки за предпазване от грип и остри респираторни заболявания и са ги разпратили до училищата и детските градини на територията на общината, научи „Конкурент“.

Ето какво пише в писмото:

 

„УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ДИРЕКТОРИ,

Във връзка с очаквания пик на Грип А и В и повишения риск от възникване и разпространение на остри респираторни заболявания, в т. ч. COVID 19 n ангажиментите ни по опазване здравето на децата и учениците, препоръчвам да предприемете следните превантивни действия на територията на ръководените от Вас образователни институции:

1. Използване на безконтактни термометри за измерване на телесната температура на децата на входа в детските ясли и градини. Провеждане на строг сутрешен филтър и при констатиране на симптоми на грип или ОРЗ децата да се връщат на родителите, за да бъде потърсена лекарска помощ;

2. Често и продължително (над 30 сек.) измиване с топла вода и сапун (при 2 влизане, преди храна, след излизане) на ръцете на децата и яслите и детските градини:

3. Използване на антивирусни дезинфектанти на спиртна основа за ръце от персонала в детските ясли, детските градини, от преподавателите и учениците в училищата;

4. Редовно почистване и дезинфекция на играчките в яслите и детските градини;

5. Да се предупреждават децата да не докосват с ръце очите, носа и устата си;

6. Често, интензивно, кратко проветряване на въздуха и затворените помещения в детски ясли, детски градини и в училищата;

7. В училищата в часа на класния ръководител, с участието на медицинските специалисти от здравните кабинети, учениците да бъдат информирани како представляват грипните заболявания, как се лекуват и как да се предпазим от тях;

8. Стриктно да се спазват разпоредбите на нормативната уредба на Министерство на здравеопазването, касаеща устройството и дейността на съответната образователна институция по отношение на поддържания противоепидемичен режим.

9. Медицинските специалисти стриктно да следят за спазването на хигиенния х дезинфекционен режим в детското или учебно заведение и при констатирани нарушения своевременно да уведомяват директора за отстраняване на нередностите."