Събития

Областна администрация - Враца си търси старши експерт

  08.12.2023 08:00             
Областна администрация - Враца си търси старши експерт

Дирекцията по административен контрол, регионално развитие и държавна собственост към областна администрация - Враца си търси старши експерт, научи „Конкурент“.

Бъдещият служител ще трябва да подпомага областния управител при осъществяването на неговата дейност и упражняване на правомощията му при защита на населението при бедствия, транспортна инфраструктура, строителство, пространствено развитие.

Изискваната минимална степен на завършено образование е бакалавър, минимален професионален опит - 1 година, IV младши ранг, а предпочитаното професионално направление е технически науки или инженерни специалности по строителство и хидромелиорации.

Минималният размер на основната заплата е 780 лева.

Конкурсът ще се проведе на два етапа - тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, и интервю, като крайният срок за подаване на документи е 11 декември в 17.30 часа.