Събития

Общинският съвет в Лом прие правилника за работата си

  03.12.2023 16:00             
Общинският съвет в Лом прие правилника за работата си

Правилник за организацията и дейността на новия Общинския съвет в Лом приеха местните парламентаристи на своето второ редовно заседание. Те избраха състав и ръководство на постоянните комисии и двама заместници на председателя Пенка Пенкова – Христина Христова от ГЕРБ и Борислав Борисов от МК „НДСВ (ЗС „Ал. Стамболийски, ЗНС, ДПС)". По предложение на кмета Цветан Петров общинските съветници одобриха общата численост и структура на местната администрация и бяха определени трудовите възнаграждения на кметовете от общината. В хода на заседанието беше избран представител на местния парламент в общото събрание на Националното сдружение на общините в България и представител и негов заместник в състава на Областния съвет за развитие. Общинският съвет даде съгласието си за членство на председателя Пенка Пенкова в Националната асоциация на председателите на общински съвети в страната. До края на заседанието бяха приети промени в списъчния състав на обектите от КВ за 2023 г. Одобриха се новоразкрити работни места към ОП „Чистота Лом” по проект за изграждане на мемориален парк в Лом и беше дадено съгласие за сключване на партньорски споразумения в рамките на проект, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество INTEREG V-A Румъния – България.