България

Газът за декември с 6,5% по-скъп, падна с процент от обявеното преди два дни поскъпване

  02.12.2023 09:10             
Газът за декември с 6,5% по-скъп, падна с процент от обявеното преди два дни поскъпване

Последно, газът през декември ще струва 87,50 лв. за мегаватчас, или с 6,5% по-скъп от ноемврийският. Това реши Комисията за енергийно и водно регулиране на закрито заседание след анализ на внесените от "Булгаргаз" котировки на международните пазари до 30 ноември включително. 

Комисията съобщава, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от четири различни източника за доставка. В ценовия микс за  декември е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България - Гърция", съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. То покрива 31,76 % от потреблението за месеца и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.

„Булгаргаз" е сключил за декември два договора за доставка на втечнен природен газ  с търговци от региона, след тръжна процедура, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс за месеца общественият доставчик е включил и количества природен газ от добив от газовото хранилище в „Чирен". Неговата цена се формира от цената на придобиването като е отчетено и същественото влияние на извършвания виртуален добив/нагнетяване през периода 1.01.2023 г. – 30.11.2023 г.

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за декември - към газоразпределителните компании  и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.
Утвърдената цена от 87,50 лв. е с 6,5 % по-висока от цената на природния газ през ноември, която беше в размер на 82,12 лв. за мегаватчас, но продължава да е по-ниска от цената на европейските газови пазари за  декември.

На откритото заседание на 29 ноември председателят на КЕВР Иван Иванов коментира, че тенденцията за успокояване на индекс TTF на европейската газова борса в Нидерландия ще се отрази благоприятно на решенията на КЕВР за цената на природния газ през следващите месеци. Основни причини за това са пълните газохранилищата в цяла Европа и алтернативни маршрути на редица страни в Европа за снабдяване с природен газ.

Благоприятни фактори за нашата страна са и предстоящото пускане в експлоатация на газовата връзка София – Ниш на 10.12.2023 г. и на терминала за регазификация край Александруполис, Гърция – на 1.03.2024 г. Благодарение на 20-процентно участие на „Булгартрансгаз" България ще получава от газовия терминал допълнително до 1 млрд. куб. метра природен газ годишно.