Събития

Три села в община Кула стават кметства

  03.12.2023 14:00             
Три села в община Кула стават кметства

Три кметски наместничества в община Кула се трансформират в кметства, съгласно направените законодателни промени. В тази връзка кметът на общината д-р Владимир Владимиров внесе докладна записка на проведеното първо заседание на новия Общински съвет.
"В течение на миналия мандат бяха променени критериите за кметство и за кметско наместничество. Знаете, че предишния мандат имаше само кметски наместници, нямаше кметства, те бяха закрити. Сега, с промените в Изборния кодекс и в Закона, има образувани три кметства, съответно това трябва да бъде променено и се изисква съгласието и на Общинския съвет, освен в Закона. Кметските наместничества Старопатица, Тополовец и Цар Петрово стават кметства, с изборен кмет на кметството. Останалите пет остават наместничества", каза кметът на община Кула по време на заседанието на Общинския съвет.