Събития

22 точки в дневния ред на сесията във Враца

  28.11.2023 09:00             
22 точки в дневния ред на сесията във Враца

 

22 точки са залегнали в дневния ред на предстоящото заседание на общинския съвет във Враца. То е първо редовно от мандат 2023-2027 г. Сесията е насрочена за 28 ноември от 10 часа в конферентната зала на общинската администрация. На практика съветниците вече се събраха веднъж извънредно, като заседанието беше свързано с разрешение за участие в проекти с европейско финансиране.

В дневния ред на заседанието са заложени предложения за повишението на заплатите на 5 кметове от населените маста край Враца, както и за избор на кметски наместници в селата Лютаджик и Мало Пещене.

На сесията са внесени още предложения за: прекратяване на концесия на язовира край село Чирен /поради заявена невъзможност на концесионера да изпълнява задълженията си/, промени по бюджета на Община Враца, даване на разрешения за имотни операции, избор на представители на местната власт в НСОРБ и в търговски дружества.

В началото на заседанието ще има и точка за избор на заместник-председатели на местния парламент, като предложенията ще направи председателят д-р Владимир Христов.