Събития

ДГС-Белоградчик участва в обучение на горски работници

  28.11.2023 12:00             
ДГС-Белоградчик участва в обучение на горски работници

Практическо обучение по професия „Работник в горското стопанство“, специалност „Лесокултурна дейност“, се осъществява със съдействието на Държавно горско стопанство-Белоградчик по проект „Шанс за зелена и екологична заетост“. Обучаващата институция е Център за професионално обучение към КНСБ, а организатор е Община Белоградчик. Практиката се провежда от лесничей Валентина Цветкова в Държавен горски разсадник „Селище“ и държавни горски територии. Общо 15 човека, на възраст от 22 до 66- годишна възраст, се обучаваха от началото на месец октомври да различават дървесните видове, да почистват площи в разсадника, да попълват борова култура, да подпомагат естественото възобновяване на гората с дъбов жълъд и др. На 28 и 29 ноември предстои да държат изпити, а успешно издържалите ще получат удостоверения.