Събития

НСИ: Средната брутна месечна работна заплата в област Враца за септември е 1843 лева

  28.11.2023 08:00             
НСИ: Средната брутна месечна работна заплата в област Враца за септември е 1843 лева

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Враца в края на септември са 37.4 хиляди. Спрямо края на юни 2023 г. броят на наетите лица остава почти непроменен.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в края на септември в обществения сектор са 18.1 хил., а в частния – 19.3 хиляди. Спрямо края на юни наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.8%, а в частния сектор намаляват с 1.5%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение с 10.8% е регистрирано в дейност „Култура, спорт и развлечение“.

Структурата на наетите лица по икономически дейности в края на септември показва най-голям относителен дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 16.5%, „Хуманно здравеопазване и социална дейност“ – 13.0% и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 12.2%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Враца за юли е 1 705 лв., за август - 1 745 лв., и за септември - 1 843 лева.

През третото тримесечие средната месечна работна заплата в областта е 1 764 лв., като спрямо предходното тримесечие намалява с 0.7% или е с 236 лв. по-ниска от същия показател за страната.

В обществения сектор наетите лица по трудово и служебно правоотношение получават средно 2 324 лв., а в частния - 1 238 лева.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2023 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Държавно управление“, „Образование“ и „ Добивна промишленост“.

 Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Други дейности“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети “.

 В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна месечна работна заплата област Враца е на 5-то място. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 2 722 лв., София - 1 864 лв., а най-ниско в областите Кюстендил - 1 368 лева и Благоевград - 1 337 лв.