Събития

Над 420 проверки в горите направиха на територията на СЗДП за седмица

  28.11.2023 07:00             
Над 420 проверки в горите направиха на територията на СЗДП за седмица

423 проверки в държавни горски територии са извършени през изминалата седмица на територията на СЗДП. Проверени са 70 обекта за добив на дървесина, 107 превозни средства, 179 ловци и 70 други физически лица, пребиваващи в държавни горски територии. Проверяващите са съставили шест констативни протоколи и 29 Акта за установяване на административно нарушение по Закона за горите. Горските служители  са задържали близо 20 пространствени кубически метра дървесина и са конфискували един брой законно притежавано оръжие.