Събития

Община Видин кани на обществено обсъждане

  27.11.2023 15:00             
Община Видин кани на обществено обсъждане

На 28.11.2023 г. от 12:00 часа в заседателната зала на 6 етаж в сградата на Общинската администрация ще се проведе публично обсъждане на проекти на Доклад и План–сметка за относимите разходи на Община Видин за извършване на дейностите по предоставяне на услугите по чл. 62 от Закона за местните дейности и такси (ЗМДТ) за 2024 г., както и на Решение за одобряване на План-сметката.
Забележка: мястото на провеждане на събитието е променено по обективни причини и няма да бъде в заседателната зала на Общинския съвет, както е обявено в съобщението, публикувано в интернет страницата на Община Видин.
Всички материали вижте тук: https://vidin.bg/…/vidin…/obshtinski-savet/os-drafts-law