Крими

Окръжен съд – Враца отказа на лишен от свобода да замени наказание му „доживотен затвор“ за убийство с „лишаване от свобода“ за срок от 30 години

  27.11.2023 13:37             
Окръжен съд – Враца отказа на лишен от свобода да замени наказание му „доживотен затвор“ за убийство с „лишаване от свобода“ за срок от 30 години

Врачанският окръжен съд остави без уважение молбата на лишения от свобода Е. К. наказанието му „доживотен затвор“ за извършено убийство да бъде заменено с „лишаване от свобода“ за срок от 30 години.

Частното наказателно дело № 759/23 в Окръжен съд - Враца бе образувано след внесена молба от осъдения Е. К. да бъде заменена присъдата му „доживотен затвор“ с „лишаване от свобода“ за срок от 30 години. От материалите по делото става ясно, че същият е изтърпял фактически 26 години 10 месеца и 15 дни от наказанието си. От ръководството на Затвора – Враца, където той изтърпява присъдата си, са дали отрицателно становище относно това дали молбата на Е. К. да бъде уважена, като са взели предвид цялостното му поведение по време на престоя му там, независимо, че формално отговаря на изискванията на чл. 38а ал. 3 от НК. В съдебното заседание представителят на Окръжна прокуратура - Враца изрази становище, че молбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. Прокурорът счита, че е налице само формалното основание за замяна на наказанието "доживотен затвор" с наказание "лишаване от свобода", а именно осъденият е изтърпял повече от 20 години от присъдата си.

Като взе предвид фактите и обстоятелствата по делото и изслуша страните, съдът прие, че молбата на Е. К. е неоснователна и трябва да бъде оставена без уважение. Разпоредбата на чл.38а ал.3 от НК предвижда възможност наложеното наказание "доживотен затвор" да бъде заменено с наказание "лишаване от свобода" за срок от 30 години, ако осъденият е изтърпял не по-малко от 20 години. Тази абсолютна материална предпоставка в случая е налице. С въвеждането на института "замяна на наказанието „доживотен затвор“ с „лишаване от свобода", законодателят е изразил виждането си, че осъдените на доживотен затвор след изминаването на продължителен период от време - минимум 20 години, през който са показали, че се поправят, следва да получат възможност за замяната на това тежко наказание с по-леко, каквото е лишаването от свобода. Уважаването на молбата за замяна на наказанието е предпоставено от извод, че осъденият се е поправил, превъзпитал и е демонстрирал трайна тенденция за безпроблемно ресоциализиране в обществото. По това дело съдът прие, че няма данни да е настъпила трайна, продължителна, сигурна и дългосрочна промяна у лишения от свобода Е. К. и остави молбата му без уважение.

Определението на Окръжен съд – Враца не е окончателно, а подлежи на обжалване или протест в законоустановения срок пред Апелативен съд – София.