Събития

Областният управител на Враца нареди спешни проверки на адресните регистрации

  18.10.2023 15:21             
Областният управител на Враца нареди спешни проверки на адресните регистрации

 Във връзка с получено разпореждане от министър- председателя на Република България предвид големия брой регистрации по настоящ адрес и искания за гласуване по настоящ адрес в населените места на територията на област Враца, Областният управител, Надя Донкинска сигнализира всички кметове на общини на територията на областта и изиска незабавни проверки по реда на чл. 99б от Закона за гражданската регистрация.

С цел справедливо и законно провеждане на изборния процес в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., кметовете на общини издават заповед за определяне на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес. В състава на комисията се включват служители от съответната общинска администрация, представители на съответната областна администрация, на териториалните структурни звена на Министерството на вътрешните работи и на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Приоритет на Областния управител е справедливото и законно провеждане на изборния процес  на територията на областта, като за същото ще се упражнява непрекъснат контрол.