Събития

От Община Враца поканиха на пресконференция по проект

  23.09.2023 09:00             
От Община Враца поканиха на пресконференция по проект

                                                                                                                                                                                           ПОКАНА

 

ЗА УЧАСТИЕ В ЗАКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ПО ПРОЕКТ BGENERGY2.001-0075 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА ВРАЦА”

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Имаме удоволствието да Ви поканим на закриваща пресконференция по проект „Модернизация на уличното осветление в Община Враца“, която ще се проведе на 29.09.2023 година (петък), от 11:00 часа в Конферентна зала на Община Враца.

 

В рамките на пресконференцията ще се представи информация за изпълнените дейности и постигнати цели по проект „Модернизация на уличното осветление в Община Враца“, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY2.001-0075-009, финансиран от Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС) на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините.

 

Проектът е на стойност 1 125 216,82 лева, а размерът на финансовата помощ е 100%.

 

Обновеният участък обхваща основните пътни артерии в града, по които се движи масовият градски транспорт и всеки жител поне по веднъж на ден – бул. „Мито Орозов“, бул. „Демокрация“, бул. „България“, бул. „Втори юни“, бул. „Христо Ботев“, ул. „Околчица“, ул. „Братя Миладинови“, ул. „Стоян Заимов“, ул. „Екзарх Йосиф“ и ул. „Стоян Даскалов“.

 

Изпълнени са следните дейности:

  • Подменени са 927 броя амортизирани улични осветителни тела, работещи с натриеви лампи високо налягане (НЛВН) с нови LED осветителни тела с мощност от 40 до 100 W, мин. 120-140l m/W, светлоразпределение - с 0.0 % излъчване на светлинен поток нагоре;
  • Монтирани са 380 броя соларни лампи за тротоарни пространства с вграден акумулатор, без необходимост от допълнително ел. захранване;
  • Въведена е система за управление на уличното осветление, чрез монтиране на допълнителен модул за управление във всяка лампа. Управлението се изразява в намаляване на мощността на осветлението в часовете с намалено движение между 00:00 и 05:00 часа. При включване на уличното осветление, осветителното тяло ще започне работа със 100 % от мощността си, в 00:00 часа ще се намали на 50 % и в 05:00 часа отново ще се включи на 100 %. Това води до нормена осветеност при значителна икономия на енергия. Модулите позволяват работата на всяко осветително тяло да бъде програмирана при различна мощност и различен дневен часови график, в зависимост от изменението на светлата и тъмна част от денонощието;
  • Доставени и монтирани нови средства за мониторинг на потреблението на електрическа енергия.