Избори Интервю Събития

Инж. Десислава Тодорова: Община Борован е кауза за мен!

  18.09.2023 16:29             
Инж. Десислава Тодорова: Община Борован е кауза за мен!

В "Конкурент" продължаваме да Ви срещаме с успешните кметове на Северозапада. Няма как да не дадем думата на инж. Десислава Тодорова, която в 3 поредни мандата управлява община Борован, но през последните 4 години беше подложена на много изпитания. Тя обаче не само не се уплаши от трудностите, но и ги преодоля. На дразнителите си често показваше, че я мотивират да остане и продължи започнатото.

 

За какво не Ви стигна мандата?

На първо място да довърша важни проекти – стратегически за Община Борован, по независещи  от мен причини: липса на отговорни мерки, политическо безвремие (липса на правителство), липса на одобрен бюджет. Всеки проект изисква технологично време. Но най-вече не ми стигна време за семейството ми, децата ми и близките ми хора. Изключително е трудно да балансираш в управлението на една Община и семейните ангажименти. Жените, пренебрегваме личният си живот, за сметка на професионалния. Представете си една писта, на нея мъж – жена, жената с количка, дете и много препятствия. Жените трябва да осъзнаят своята сила. Имиджът на съвършената жена в политиката, която освен своите политически идеи и вярвания трябва да отстоява и правото си да бъде в тази сфера, да бъде равна с мъжете. Образът на жената – образ, който винаги си свързва с този на живота, защото именно тя е тази, която дава началото на нов живот. За това и жените дават по-различна перспектива, когато погледнат към приетите за мъжки занимания. За да могат жените да участват в политиката те трябва да имат избирателно право, а също така и да могат да бъдат избирани. Една жена по нищо не отстъпва да бъде управляваща, ние притежаваме женска интуиция, която помага за овладяване на напрежението, можем да поощряваме, толерантни сме, изслушваме различнни мнения, отдадени сме на работата си. Можем да носим отговорност и притежаваме харизма. Жените сме съзидателки, природата ни е дала възможност да даряваме живот, ние не сме разрушителки. Притежаваме грижа, отговорност, дълг, съвест и дисциплина.

Какво беше по-различно в този управленски мандат?

Много различен беше този управленски мандат… Изпълнен с различни трудности и предизвикателства:  Пандемия, война, бежанска вълна, природни бедствия, икономическа криза и инфлация, политическо безвремие и държавно безвластие. Всички ние, които сме били кметове между  2019–2023 г. сме изкарали не един, а  поне три мандата наведнъж. Никога в съвременната история не са се случвали толкова много и неподлежащи на прогнозиране стечения на обстоятелствата.

На първо място COVID – пандемията, която продължи близо 2 години,

На второ място – икономическите, социалните и политическите кризи на държавно ниво през последните години лишиха кметовете от възможност да реализират част от заложените проекти. Липсата на правителство назад във времето и няколкото поредни парламентарни избори в страната ни, също дават отражение върху общините.

На трето място – липсата на действащ бюджет създаде дестабилизация в краткосрочен план и в местната власт. Въпреки всичко с много усилия, Община Борован отговорно удържахме, запазвайки финансов баланс. Благодарение на хората,  с които работя успяхме да реализираме не по-малко добър мандат от предходните ми два. Реализирахме стратегически важни проекти и програми, не оставихме без грижа възрастните жители на Общината, социално слабите и всички нуждаещи се от грижа и защита. Асфалтирахме не малко улици, извършихме ремонт на различни общински сгради, подменихме ВИК инсталации,  ремонтирахме общинска   4-то класна пътна  мрежа и др. Нашата цел е да запазим стабилност в Община Борован, въпреки по-различният управленски мандат, да продължим заедно за просперитета и добруването на жителите ни.

С реализацията на кой проект бихте искали да Ви запомнят  като кмет на общината?

Трудно ми е да отговоря с кой проект  конкретно… Първо – защото зад всеки проект стои много труд на служители, проектанти, консултанти. На второ място след това трябва да осигуриш финансиране по различни мерки и програми, било то на национално или европейско ниво. На трето място трябва да го реализираш качествено, осигурявайки съответен надзор и контрол. Като Кмет на Община Борован за всичките си 12 години, успяхме да осигурим повече от 42 млн лв. по проекти, които реализирахме в Общината. За нас като малка селска община бе изключително важно  да кандидатстваме по всички отворени мерки и програми, имайки впредвид малкия ни бюджет. Нашата цел бе да подобрим благосъстоянието и живота на нашите жители,  да подобрим инфраструктурата в селата, да осигурим по-добра среда на населението. Според  думите на Главният ми експерт „Финанси“  няма предходен кмет да е осигурил толкова много средства по проекти за Община Борован. Ето защо жената  политик – кмет, трябва да бъде на първо място човек. Да притежава качества на лидер. Да има кауза, за мен Община Борован е кауза. Да бъде решителна, смятам че притежавам това качество. Да бъде целеустремена и борбена, мисля че го доказах.  Нямам конкретен проект, защото са реализирани много  проекти в Общината и искам да ме запомнят с всички : Внедрихме енергоспестяващи мерки и рехабилитация на административни сгради,  ремонтирахме поликлиниката в с. Борован, изградихме зала на ОбС и помещение за Председателя му, ремонтирахме всички кметства, домашен социален патронаж  плюс  оборудване, ЦПЛР,основни училища, детски градини  и народни читалища, изградихме КИЦ в с. Малорад, изградихме мултифункционални спортни площадки – с. Борован, с. Малорад и с. Добролево, рехабилитирахме паркове и зелени площи – селата Борован, Малорад, Нивянин и Добролево, изградихме отводнителна система за отводняване на централната част на с. Нивянин, изградихме параклис в с. Сираково, рехабилитирахме и ремонтирахме  уличната мрежа в Общината, рехабилитирахме общинска пътна мрежа, реконструкция  и рехабилитация на път с. Нивянин – с. Борован – с. Малорад , аварийно-възстановителни работи по съоръжения – мост с. Малорад  (построяване на нов мост след наводнението от 2014 г.), асфалтирахме уличната мрежа  в Общината, ремонтирахме язовири, реконструкция на част от водоснабдителната система в селата,  реконструкция на общинска 4-токласна пътна мрежа в Общината, изготвихме общ устройствен план, ремонтирахме кметства, пенсионерски клубове и ромски клубове, реализирахме множество социалнообразователни и здравни   проекти.

Има ли нещо, за което изпитвате неудобство или откровено се срамувате от избирателите си?

Всяка моя стъпка в личен и служебен  план е на показ. Няма от какво да изпитвам неудобство или да се срамувам от избирателите си, защото винаги съм била с лице към хората. На  първо място съм човек, открит и винаги, независимо от поста, съм била честна с тях. Била съм винаги с тях в хубави и лоши моменти. Никога не подценявайте избирателите си, не давайте обещания, които не може да изпълните, защото хората помнят. Бъдете открити и близо до хората, това е най-силното оръжие на местната власт. Честността в отношенията с хората дава онази хармония на мислите и духа, която те прави справедлив в решенията си. Най-важното нещо е, независимо от поста, който заемаш, да бъдеш сред хората, да си неделима част от тях, да бъдеш честен, дори когато боли да не се главозамайваш. Винаги съм била една от тях!

Какво загубихте в личен план за последните 4 години?

Най-вече време за себе си, време за семейството, време за близките, време за децата ми. Но съм благодарна, че винаги са ме подкрепяли и разбирали, това са хората, които се грижат за нас, които ни ценят, без значение какво се случва, остават винаги до нас. За всичко това им благодаря. Когато си Кмет на Община, трябва да си готов да отдаваш всичко от себе си, за добруването на хората, просперитета и развитието на Общината, за да оправдаете доверието на своите съграждани, които свързват с Вас надеждите си за благоденствие и по-добро бъдеще. Всичко това е за сметка на личен живот, семейство, деца и близки. Ние сме моторът, двигателят – жените. За мен Община Борован е кауза!

Все още е престижно да бъдеш кмет на общината?

Не разбирам въпроса Ви…. Според мен всяка работа е престижна и заслужава признание и почит. Независимо дали си Кмет на Община, учител, директор, лекар, чистач, монтьор, шофьор и т.н., независимо дали работиш в държавна администрация или частния сектор всеки труд е престижен. Важното е каквото и да работиш да влагаш душа и сърце в работата, която вършиш  и да обичаш  работата си. Дали е престижно?! По-скоро е отговорно, действително интереса към посочената длъжност е голям, но следва да се отчитат и отговорностите, които я съпровождат. На тези, които сега се впускат в това премеждие, искам да пожелая да бъдат на първо място честни пред себе си – ако имат и най-малкото съмнение, че не могат да обхванат всичките близо 800 задължения, за които им предстои да поемат отговорност, по-добре да се откажат навреме. За да си лидер, трябва да притежаваш определени качества. Важно е човек да може да носи отговорност и да има определен тип харизма.  Жената политик, трябва да бъде на първо място човек.  Да има кауза, да бъде решителна, целеустремена, борбена, да мислиш много варианти, умения да води масите, да бъде емоционална, да проявява търпимост към чуждото мнение.  Да си Кмет на Община е отговорност към жителите й, но и отговорност към държавата.

 

Венера Върбанова