Събития

1 469 ученици влязоха в класните стаи на 15 септември в община Мездра

  15.09.2023 16:49             
1 469 ученици влязоха в класните стаи на 15 септември в община Мездра

125 първокласници прекрачиха за пръв път школския праг
1 469 ученици, разпределени в 82 паралелки от I до XII клас, ще се обучават и възпитават през новата учебна 2023/2024 г. в 7-те училища в община Мездра. В сравнение с миналата учебна година обхванатите в системата на училищното образование са с 27 по-малко, а спрямо учебната 2021/2022 г. - с 30 по-малко.
Разпределението на учениците по учебни заведения е следното:
• СУ „Иван Вазов“ - 495 ученици (2022/2023 г. - 488, 2021/2022 г. - 473, 2020/2021 г. - 469),
• ОУ „Христо Ботев“ - 338 (2022/2023 г. - 347, 2021/2022 г. - 350, 2020/2021 г. - 367),
• ИОУ „Св. св. Кирил и Методий“ - 239 (2022/2023 г. - 250, 2021/2022 г. - 263, 2020/2021 г. - 254),
• СУ „Св. Климент Охридски“ - с. Зверино - 166 (2022/2023 г. - 171, 2021/2022 г. - 174, 2020/2021 г. - 177),
• ПГ „Алеко Константинов“ - 136 (2022/2023 г. - 147, 2021/2022 г. - 146, 2020/2021 г. - 129),
• ПГ „Васил Левски“ - 83 (2022/2023 г. - 76, 2021/2022 г. - 76, 2020/2021 г. - 71),
• ОУ „Васил Кънчов“ - с. Моравица - 12 (2022/2023 г. - 17, 2021/2022 г. - 17, 2020/2021 г. - 12).
Първокласниците са 125, което е 10 повече в сравнение с миналата година и 15 по-малко спрямо 2021/2022 г. Най-много първолаци - 38 прекрачиха школския праг на ОУ „Христо Ботев“ (за сравнение: през 2022/2023 г. те бяха 58). Следват: ИОУ „Св. св. Кирил и Методий“ - 37 (2022/2023 г. - 20), СУ „Иван Вазов“ - 36 (2022/2023 г. - 23-ма), СУ „Св. Климент Охридски“ - с. Зверино - 14 (2022/2023 г. - 13) и ОУ „Васил Кънчов“ - с. Моравица - 0 (2022/2023 г. - 1).
Осмокласниците са 108, със 7 по-малко в сравнение с м. г.: 50 в СУ „Иван Вазов“, 27 в ПГ „Алеко Константинов“, 18 в ПГ „Васил Левски“ и 13 в СУ „Св. Климент Охридски“ - с. Зверино).
Дванайсетокласниците, който напролет ще завършат своето средно образование, са 93-ма или с 6 по-малко спрямо 2022/2023 г.: 48 в СУ „Иван Вазов“, 21 в ПГ „Алеко Константинов“ и по 12 в СУ „Св. Климент Охридски“ - с. Зверино и в ПГ „Васил Левски“.
Кметът на Мездра Иван Аспарухов присъства на откриването на новата учебна година в ИОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и в ПГ „Васил Левски“, а председателят на Общинския съвет Яна Нинова - в ПГ „Васил Левски“ и в ПГ „Алеко Константинов“, където гост беше и Гергана Василева - началник-отдел „ОМДK“ в Регионално управление на образованието (РУО) - Враца. Заместник-кметовете на общината Нели Минева и инж. Николинка Кътовска бяха сред гостите на първия учебен ден в СУ „Иван Вазов“ и в ОУ ‚Христо Ботев“.
Поздравителен адрес до ПГ „Васил Левски“ по повод началото на новата учебна година изпрати заместник-министърът на труда и социалната политика Десислава Стоянова, а гости на тържеството в това учебно заведение бяха също политикът Кирил Добрев, който връчи от името на Институт „Николай Добрев“ сертификат за едногодишна стипендия на десетокласника Николай Веселинов за отличен успех и високи постижения през учебната 2022/2023 г., Гергана Василева от РУО - Враца, инж. Еленко Кирков - началник на Локомотивно депо - Мездра и представители на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и на „БДЖ - Пътнически превози“.