Събития

Започна приема на заявления за отпускане на финансова помощ за студенти

  22.08.2023 08:00             
Започна приема на заявления за отпускане на финансова помощ за студенти

Община Видин съобщава, че от вчера е започнало приема на заявления за отпускане на финансова помощ за изплащане на семестриална такса за студенти, записани в първи курс на първия семестър на академичната 2023/2024 година на Русенския университет „Ангел Кънчев” - филиал Видин.
Заявлението и документите към него се подават лично или чрез пълномощник в Община Видин, Център за административно обслужване - до 17:00 часа на 1.09.2023 г.
Подробна информация, както и образец на заявлението и на декларацията са достъпни на сайта на Община Видин на следния линк:
https://vidin.bg/…/vidin…/administration/education
Същите могат да бъдат получени в Община Видин, Център за административно обслужване“, гише „Общо деловодство“.
Документи, подадени след изтичане на посочения срок, не се разглеждат.
Допълнителна информация на телефони: 094 609 498 и 094 609 475.