Събития

Ето какво декларираха пред КПКОНПИ кметове от Северозапада

  21.08.2023 06:00             
Ето какво декларираха пред КПКОНПИ кметове от Северозапада

Кметовете от областните градове в Северозападна България се отличават със спестовност и липса на големи заеми – това се вижда при преглед на декларациите, подадени от тях пред Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/. Документите са публични и се намират на сайта на антикорупционната комисия.

 

Кметът на Видин д-р Цветан Ценков е декларирал пред КПКОНПИ, че през 2022 г. е получил 54 180 лева, което е 4 515 лева – месечната му заплата на градоначалник. Управникът е посочил, че доходите на съпругата му са 2 пъти и половина повече от неговите и тя е заработила за семейния бюджет около 133 000 лева. Отделно от това дамата в кметското семейство е получила от дивиденти 306 352 лева.

Заместничката му Борислава Борисова изплаща 3 жилищни кредита на обща стойност над 45 000 лева. Тя е получила малко над 61 000 лева през миналата година от заплати.

Другата заместник-кметица на Видин Десислава Тодорова изплаща ипотека за 12 759 лева, има овърдрафт за 5 бона и кредитна карта с лимит от 1 500 лева. Тя е получила през 2022 г. от заплати 54 679 лева.

Светослав Скорчев, също зам.-кмет на Видин, е декларирал пред антикорупционната комисия, че е получил през миналата година от заплати 40 890 лв.

Колегата му Цветомира Илиева връща близо 8 000 лева и е съдлъжник по ипотечен кредит на друго лице в размер на 66 200 лева. Тя е получила от заплати малко над 41 хиляди лева.

 

Кметът на Враца Калин Каменов е декларирал пред КПКОНПИ, че е получил през миналата година от заплата и други доходи 45 000 лева. Градоначалникът има на влог 46 480 лева, които се съдържат и в предходни декларации, подавани пред антикорупционната комисия от него. Съпругата му е спестила малко над 83 000 лева. Двамата са платили наем за жилището, което ползват във Враца, в размер на 4 800 лева за 2022 г. или по 400 лева месечно.

Заместникът му Петя Долапчиева е декларирала 33 558 лева получени от заплати през миналата година. 52 614 лева е декларирал като получени от заплати за миналата година заместник-кметът Цветан Стойчков. В декларацията си той е посочил, че има налични 30 000, а съпругата му е спестила 18 600 лева, които са в барнка.

Другият заместник-кмет на Враца Александър Владимиров е заделил за черни дни в банка 2 593 лева. Той има потребителски кредит от 4 120 лева и кредитна карта с лимит от 2 000 лева.

Мария Попова, която вече не е заместник-кмет, не е посочила нищо в декларацията си пред антикорупционната комисия.

 

Кметът на Монтана Златко Живков е получил от заплати през миналата година 57 211 лева и още 4 170 лева от друга стопанска дейност. В банка градоначалникът има спестявания от над 250 000 лева, съпругата му е декларирала около 40 000 лева. За участието си в комитета на регионите в Брюксел кметът на Монтана е декларирал пред антикорупционната комисия още 34 428 лева.

Заместник-кметът на Монтана Диман Георгиев е получил през 2022 г. 37 383 лева по трудови и 17 160 лева по други дейности. Купил си е „Субару Импреца“ за 23 000 лева през миналата година и е прехвърлил безвъзмездно половината от апартамент и гараж в Монтана. Пред антикорупционата комисия той е декларирал 235 000 лева като средствата са от усвояване на кредит и остатък от предходни години. Има в банки влогове за над 66 000 лева, като най-малкият е за 9 лева, а най-големият – 29 382 лева. Диман Георгиев има два банкови кредита, които са в общ размер на 161 000 лева.

Вторият заместник-кмет Станислав Станоев е получил 42 234 лева от заплати през миналата година. В декларацията му пред КПКОНПИ са посочени още, че е прехвърлил право на гараж на близък човек, има още ниви в района на село Дълги дел, а през 2021 г. си е купил „Волво“ за 9 600 лева. Станоев е обявил като налични 79 000 лева, които са доходи от предходни години, но има да получава по договори за заем над 210 000 лева.

Заместник-кметът Тихомир Антонов е декларирал през 2022 г. придобиването на вила с имот край Монтана за 45 000 лева. През предходната година се е сдобил още с наследствени апартамент и гараж за 50 000 лева, получил е в наследство къща с двор в Медковец и е купил подобен имот, като стойността на двете последни сделки са били за по 6 000 лева. Заместник-кметът е декларирал налични малко над 23 000 лева и банкови влогове за над 52 000 лева /заедно със съпругата му/. Тя има да връща кредит от 60 000 лева. През миналата година Антонов е получил от заплата 50 329 лева.

 

За сравнение кметът на кметовете Даниел Панов, който е председател на НСОРБ, е получил от заплати през миналата година 83 592 лева, което е почти 7 000 лева месечно. Отделно от това пред КПКОНПИ той е обявил още 20 524 лева от друга стопанска дейност и поучени още 17 949 от наеми. В банка кметът на Велико Търново има 108 770 лева, а съпругата му още 1 124 лв. Той има кредит за 41 862 лева и е съдлъжник на друг кредит за 6 300 лева. Разполага с две кредитни карти, чийто общ размер е от 20 000 лева.