Бизнес Събития

ПОКАНА Управителния съвет на ПТЗК „АУГУСТА“

  09.06.2023 16:55             
ПОКАНА  Управителния съвет на ПТЗК „АУГУСТА“

ПОКАНА

 

Управителния съвет на ПТЗК „АУГУСТА“

 

С.Хърлец кани всички член-кооператори на годишно отчетно събрание на ПТЗК „АУГУСТА „с.Хърлец, което • При липса на кворум и съгласно чл. 17, ал. 1.от ЗК. същото ще се проведе един час по късно

 

ще се проведе на 24.06.2023 г. в залата на първи стопански двор от 8.30 часа.

 

от 9.30 часа при следния дневен ред:

 

1. Приемане на годишния финансов

 

Отчет за 2022г

 

2.Разни.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ПТЗК „АУГУСТА"