Събития

С първа копка започна проект на ВиК в Община Видин

  09.06.2023 15:59             
С първа копка започна проект на ВиК  в Община Видин

С церемония „първа копка“ символично бе дадено началото на дейностите по първия етап на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Видин“ за обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от Помпена станция „Сланотрън“ до гр. Видин“. На събитието, което се проведе между селата Кутово и Сланотрън, присъстваха кметът на Общината д-р Цветан Ценков, заместник-кметът по устройство на територията и развитие на инфраструктурата Светослав Скорчев, областният управител Огнян Асенов, управителят на „ВиК – Видин“ ЕООД инж. Илко Илиев, представители на фирмата изпълнител, медии и други.

„Българската държава трябва да помисли как да започне поетапно подмяната на ВиК инфраструктурата не само във Видин, но и в цялата страна. Над 50% от добиваната вода за питейни нужди се губи поради стари тръбопроводи. Усилията на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ и на ВиК – Видин са похвални. Вече имаме избран изпълнител и проектът стартира“ – се обърна към присъстващите кметът д-р Цветан Ценков. Той пожела успех, навременно приключване на дейностите и изрази пълната си подкрепа.

„Това е един от най-важните инфраструктурни проекти във водоснабдяването в област Видин за последните 30-40 години. Водопроводът обслужва гр. Видин и още 22 населени места. Този проект е изключително важен, защото водопроводът, който предстои да реконструираме, е изграждан през 70-те години на миналия век и е със стоманени тръби. Той е в лошо експлоатационно състояние, което ни създава много трудности да осигуряваме непрекъснато водоснабдяване на населените места“ – каза инж. Илко Илиев. Той изказа благодарности на Община Видин, Областна администрация и други институции за съдействието при подготовката на проекта.

„Довеждащият водопровод е с дължина 14 километра. Ще бъдат използвани модерни тръби, които масово навлизат в последните години в България. Видин е един от малкото обекти в страната, където ще се ползват тези тръби“ – обяви инж. Йордан Йорданов – ръководител на фирмата изпълнител „Нивелстрой“ ЕООД.

Водосвет за успешно начинание отслужи отец Красимир. След това официалните гости направиха символична първа копка на обекта.

Проектът се осъществява по Оперативна програма „Околна среда. Общата стойност на инвестицията е 26 169 743,18 лв., от които 16 888 952,97 лв. от Кохезионния фонд, 2 980 403,45 лв. национално съфинансиране и 1 977 104,73 лв. собствен принос и 4 323 282,03 лв. недопустими разходи.