Събития

Успешно приключи „Курсът за архитекти по опазване на културното наследство“ във Видин

  09.06.2023 15:07             
Успешно приключи „Курсът за архитекти по  опазване на културното наследство“ във Видин

Кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков поздрави за добре свършената работа участниците в 9-то издание на курса, който се проведе от 5 до 9 юни. Той се организира от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) и френския институт Екол дьо Шайо (Ecole de Chaillot).

„За Община Видин е привилегия, че си сътрудничихме с такъв престижен международен институт. Имаме установени контакти и успешно си работим и със Съюза на архитектите и Камарата на строителите в България“ – каза кметът д-р Ценков.

Една от причините старопрестолният Видин да бъде избран за провеждането на курса е забележителното недвижимо културно наследство на града. В рамките тези няколко дни курсистите проучваха и заснеха архитектурни обекти от различни исторически епохи:

- Крайдунавски парк и бившия Военен клуб (в момента Художествена галерия „Никола Петров“);

- Бивша земеделска банка (емблематичната за центъра на града сграда на Тома Лозанов);

- „Пазар капия“ и „Еничар капия“, и парк „Рова“.

По време на курса Община Видин съдейства на архитектите с предоставяне на Подробни устройствени планове (ПУП) за имотите на обектите; всички архивни кадастрални (част от които се намират в Държавен архив – Видин), регулационни и застроителни планове; планове за изграждане на инженерни мрежи и съоръжения и т.н.

Общината ще ползва безплатно изготвената визия за консервация на паметниците на културното ни наследство.