Свят

Румъния увеличава заплатите на служителите в здравеопазването и отбраната

  09.06.2023 10:29             
Румъния увеличава заплатите на служителите в здравеопазването и отбраната

Основните заплати на служителите в здравеопазването и социалното подпомагане и на тези от отбраната, обществения ред и националната сигурност в Румъния ще бъдат увеличени от 1 юни до нивото, установено с рамковия закон за работната заплата на персонала с бюджетни средства, за 2022 г. Правителството одобри извънредната наредба на фона на протест на здравните работници в Букурещ.

Мярката е предприета от изпълнителната власт за част от медико-санитарния и помощен здравен персонал, като медицински сестри, носачи на носилки и болногледачи, които не са достигнали максимално предвиденото ниво на заплащане за разлика от останалия персонал с висше образование, като по този начин се елиминират дисбалансите в заплатите в този сектор, съобщиха от Министерството на труда и социалната солидарност на Румъния.

Извънредната наредба има за цел да увеличи основните заплати на служителите в сферата на социалното подпомагане. В този смисъл беше отчетен основният проблем, пред който е изправена тази област, а именно липсата на специализиран персонал, както и предизвикателствата, пред които е изправена системата - пандемията от КОВИД, кризата в Украйна, увеличаването на броя на възрастните хора в Румъния, посочват от Министерството на труда и социалната солидарност в изявление, изпратено до Аджерпрес.

Мерките са предприети в контекста, в който сред приоритетите на Министерството на труда е модернизацията на системата за заплатите в публичния сектор, предвидена в Програмата на правителството за 2021 - 2024 г., която цели премахване на неравенствата в заплащането, но и на фона на разработване на нов закон за заплатите чрез Националния план за възстановяване и устойчивост.