Бизнес Събития

На търг продават нива в Селановци

  08.06.2023 08:00             
На търг продават нива в Селановци

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и Заповед №РД-11-237/02.06.2023г. на Кмета на община Оряхово и Решение №529 по Протокол №56 от 27.04.2023г.на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ ЗА ПРОДАЖБА НА:

1.Предмет на търга е: Недвижим поземлен имот общинска частна собственост находящ се в местността „Лесковски връх“, в землището на с.Селановци, както следва: имот с идентификатор 70723.68.18, с площ 8,001дка, (АчОС №3285/14.12.2020г.), имот с идентификатор 70723.68.1, с площ 54,611дка, (АчОС №3909/27.03.2023г.), имот с идентификатор 70723.68.15, с площ 7,001дка, (АчОС №3003/03.06.2019г.), имот с идентификатор 70723.68.16, с площ 16,003дка,(АчОС №3284/14.12.2020г.), имот с идентификатор 70723.68.56, с площ 499,526дка, (АчОС №3907/13.02.2023г.),при начална тръжна цена в размер на 954 873лв. (деветстотин петдесет и четири хиляди осемстотин седемдесет и три лева) без ДДС.

Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:445500 - продажба на ДМА.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-късно до 17.00ч. на 16.06.2023г.от стая №103, срещу сумата от 48.00лв. със ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесат депозит в размер на 10% от началната тръжна цена, най-късно до 17.00ч. на 16.06.2023г.на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 16.06.2023г.

Търгът ще се проведе на І-ви етаж в сградата на Община Оряхово в общинска галерия “Марин Върбанов“, на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата 20.06.2023г.от 11.00ч.        

 

Пълният текст на обявата ще намерите на страниците на "Конкурент" - вестникът на Северозапада