Събития

Община Козлодуй стартира мащабна информационна и практична кампания

  06.06.2023 17:00             
Община Козлодуй стартира мащабна информационна и практична кампания

Община Козлодуй стартира мащабна информационна и практична кампания, основните цели на която са до 2025 година да се намали количеството на общия отпадък с 50%, като се стимулират гражданите да изхвърлят разделно битовия си отпадък. В тази връзка бе сформирана комисия, съставена от експерти в администрацията. На първото ѝ заседание, проведено преди дни, присъстваха представители на АЕЦ „Козлодуй“, детски градини. „Предвидили сме изработването на информационни материали, които ще опитаме да разпространяваме предимно дигитално, проверяваме работещите практики в други общини, осъвременяваме вътрешните ни документи по темата околна среда. Очакваме през месец август да получим справка за морфологичен анализ на отпадъка, който депонираме на депото в Оряхово. Оттам ще разберем в каква посока трябва да работим. На първо време, например ще трябва да доставим контейнери за текстил и обувки, които да се ползват от гражданите. В направения морфологичен анализ от преди пет години имаме над 10% текстил, което вече ще бъде недопустимо.
Освен стратегическите документи, които ни задължават да намаляваме количеството на изхвърления отпадък, в комисията сме хора, които искрено вярваме, че с общи усилия можем да постигнем добър резултат и да работим за устойчива околна среда, за развитие на кръговата икономика и чрез личен пример да въвеждаме малки, но съществени промени. Знаем, че това е дълъг път и сме готови да го извървим заедно с нашите съграждани. Само преди дни проведохме обучение за над 100 деца от 1-4 клас по темата за разделно събиране на отпадъци. Предстои подсигуряване на кошове за събиране на пластмаса и хартия. Вътре в администрацията също ще насочим усилия с цел намаляване на отпадъка ни“, разказа Лиляна Рашкова – секретар на Община Козлодуй и председател на комисията.
„Обръщаме се към гражданите, които имат интерес по темата, да ни потърсят, за да обменим идеи и практики“, допълни Рашкова.
Следващата среща на комисията ще се проведе в началото на месец септември.