Бизнес Събития

Инвестицията в соларен парк на язовир „Огоста“ може да осигури стотици работни места в региона

  01.06.2023 11:00             
Инвестицията в соларен парк на язовир „Огоста“ може да осигури стотици работни места в региона

Profine Energy планира да отвори завод край Монтана за производство на плаващи елементи

Германската компания Profine Energy наскоро приключи първия етап от проучванията за евентуалното изграждане на плаващ фотоволтаичен парк на язовир Огоста. Към момента те показват, че такъв проект би бил технически осъществим и икономически изгоден. Представителят на инвеститора Крум Василев заяви, че е обнадежден от резултатите, но изграждането на соларния парк зависи от ремонта на язовирната стена, който германската компания вече потвърди, че е готова да извърши за своя сметка.

Също така Profine Energy планира да построи и завод за производство на плаващи компоненти край Монтана. Това би била първата стъпка към създаването на обособена индустриална зона в Монтана по подобие на други градове в страната. Заявката е той да бъде изцяло захранван от възобновяеми източници, като са проведени разговори с партньори на компанията, които също проявяват интерес да изградят заводи в региона.

По данни на инвеститора потенциалното вложение в производствени мощности би възлязло на над 50 милиона лева и би разкрило в региона стотици нови работни места с постоянна заетост. В допълнение, Profine Energy ще инвестира средства в развитието на региона и опазването на природата и аквакултурата в язовира. Общата стойност на цялата инвестиция, включително изграждането на соларния парк и ремонта на язовирната стена, може да достигне 1 млрд. евро.

Profine Energy вече съобщи, че ще използва предимно български подизпълнители, което е огромна възможност за фирмите в този сектор. Потенциалната инвестиция ще създаде и нуждата от квалифицирани служители с научно-техническа и инженерна насоченост, които ще бъдат ангажирани с ремонта на язовира, изграждането на плаващия соларен парк и промишленото производство.

Ако бъде реализиран, това би бил най-мащабният фотоволтаичен парк от този тип в Европа. Плаващите слънчеви електроцентрали са сравнително нов вид възобновяеми енергийни източници, които придобиват все по-голяма популярност в Европа, най-вече в по-топлите страни като Испания и Португалия, но и в Германия, Австрия и Нидерландия. В Гърция също стартира изграждането на плаващи соларни паркове.

Последните изследвания показват, че те са по-ефективни от наземните соларни паркове, тъй като водата действа като естествен охладител и по този начин повишава тяхната производителност. Същевременно това спомага за намаляването на водните изпарения поради високите температури, породени от климатичните промени.

Но основното им преимущество си остава фактът, че предоставят възможност за по-ефективното използване на вече съществуващи и в същото време неоползотворени водни повърхности. Плаващите паркове не пречат на нормалната експлоатация на водния обем и извършването на други дейности като риболов и напояване. Това е по-скоро допълнение, а не заместител на останалите функции на водоемите. Този тип електроцентрали не заемат и земеделски площи, които ще стават все по-ценни в бъдеще.