Събития

В Монтана правят цех за преработка на дини

  26.05.2023 06:00             
В Монтана правят цех за преработка на дини

Малко предприятие за коктейлни плодове се прави в Монтана. Инвеститор е столична фирма. Плодовете, основно дини, ще се замразяват след обработка.

Цехът ще е в съществуваща частна сграда с площ малко над 1 декар. Не се налагат мащабни строителни работи, няма да се изгражда нова или да се променя съществуващата инфраструктура.

Производствената сграда е наета за шест години. Дините за преработка ще се купуват стопани в областта.