Събития

Представиха Портал за споделяне на архивни документи в библиотеката в Монтана

  01.04.2023 16:00             
Представиха Портал за споделяне на архивни документи в библиотеката в Монтана

В Регионална библиотека „Гео Милев“ - гр. Монтана, бе представен Портал за споделяне на архивни документи от и за периода на Българското възраждане и сборникът "Българските земи в архивите и документите от XVIII-XIX век: Модерност и традиция".
И двата продукта са създадени по научен проект с ръководител доц. Християн Атанасов от Университета по библиотекознание и информационни технологии в София.
Порталът, който ще бъде активен и ще може да се ползва от средата на месец май 2023 г., дава възможност на институциите да споделят информация за съхраняваните от тях документи от периода на Възраждането. Потребители ще могат да бъдат всички български граждани, които проявяват интерес.
В рамките на научния проект са издадени и пет книги. Последният сборник "Българските земи в архивите и документите от XVIII-XIX век: Модерност и традиция", бе представен от проф. дин Орлин Събев, изследовател в Института за балканистика с Център по тракология при БАН, секция "Култура на Балканите". Той е автор на множество научни изследвания. В началото на тази година представи нови факти за живота и дейността на Васил Левски, открити в Османския архив в Истанбул.
Проф. Орлин Събев подари на РБ „Гео Милев“ екземпляр от сборника, който е достъпен и може да се ползва и в електронен вариант на платформата за споделяне на научна литература Academia.edu.
На срещата с научния екип присъстваха представители на Държавен архив - Монтана, Регионален исторически музей, РБ „Гео Милев“, краеведи, изследователи и преподаватели по история.