Събития

Златия е на воден режим, а в 10 села от чешмите тече вода с хром, арсен, манган и желязо над допустимото

  27.01.2023 06:00             
Златия е на воден режим, а в 10 села от чешмите тече вода с хром, арсен, манган и желязо над допустимото

Село Златия в община Вълчедръм е на воден режим, а за жителите на 10 села в региона е в сила забрана да ползват водата от чешмите си за пиене заради наличие на опасни химични елементи над пределно допустимите концентрации, показват данните на здравните власти.

Недостигът на вода в Златия е от години. Заради намалелия дебит на съществуващите водохващания са наложени ограниченията. Селото е разделено на две зони. На четни дати от 7 до 13 часа вода пускат във високата част, където са кметството и училището. На нечетни текат чешмите в ниската част и детската градина. За да реши проблема, общината във Вълчедръм направи нов сондаж. В ход е процедурата по узаконяването му.

Във водата от централните тръбите открит хром над допустимите концентрации. Същия проблем имат и хората в Разград, Ботево, Станево и Игнатово. Те бива да ползват водатаза пиене.

Забрана да пият от чешмите има от години и за жителите на  бойчиновските села Кобиляк, Громшин и Бели брег. Там е засечен арсен. Открит е нов чист водоизточник, но все още не е удаконени не е присъединен към централното снабдяване. Всеки ден в трите села има водоноски, но повечето местни жители ползват кладенци.

Във водата на Долно Линево и Бъзовец пък е открито високо съдържание на манган и желязо.