Събития

1,3 милиона лв. събрала за година Монтана от наеми, продажби и концесии на имоти

  25.01.2023 06:00             
1,3 милиона лв. събрала за година Монтана от наеми, продажби и концесии на имоти

Малко над 1,3 милиона лв. са постъпили в  хазната на Монтана от наеми, продажби и концесии на общински имоти през миналата година. Почти половината от парите - 664 309 лева са от продажба на земя, а от сделки със сгради и дълготрайни материални активи сумата е само 58 000 лева, като плановете на управата са били средствата от търговете да достигнат до 166 000 лева.

33 160 лева са платените за година наеми на общински жилища. През миналата година с решение на общинския съвет са разпределени 52 жилища.  47от тях са за настаняване на семейства с установени жилищни нужди. 27 са в жилищни блокове, 20 - в отчуждени сгради, пет са ведомствени.  22 жилища в квартал „Младост", които в момента се ремонтират, са социални. Настанените в тях няма да плащат наеми.

Част от наемателите, които не са заплатили дължимото на общината, са предадени на съд. Те дължат около 4000 лева.

28 000 лева са внесли в хазната наемателите на язовири. Управата е отдала 9 язовира под наем.  Малко над 18 000 лева са събрани от наеми на паркоместа. Сключените договори са 17.

Наематели на нежилищни имоти са внесли 111 000 лева за година, а тези, взели под наем земеделски земи са платили 83 754 лева.

Приходите от концесии за миналата година са 40 747 лева.