Бизнес Събития

Стартират строително-монтажните работи по проект „Подобряване на енергийната ефективност в общински административни сгради“

  24.01.2023 10:00             
Стартират строително-монтажните работи по проект „Подобряване на енергийната ефективност в общински административни сгради“

На 25 януари от 13:00 ч. в залата на Общински съвет – Видин ще се проведе откриваща пресконференция по проекта. От 14:30 ч. на пл. „Бдинци“ ще бъде организирана официална церемония „Първа копка“.

Проект „Подобряване на енергийната ефективност в общински административни сгради“ се изпълнява по Приоритетна ос 1 – „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“, процедура BG16RFOP001-1.010 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Видин“. Общата стойност на проекта е 3 399 692,22 лева, от които 2 874 502,65 лева финансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, 507 265,17 лева национално съфинансиране и 17 924,40 лева собствено съфинансиране.

Общата цел на проекта е обновяване на административната сграда на Община Видин и подобряване качеството на живот чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнявани по Договор за инженеринг, сключен с „Алди Комерс Груп“ ЕООД.

Изпълнението на проекта трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

 Facebook възстановява профила на Доналд Тръмп
Търсят средства от Фонд ФЛАГ за довършването на проекти
Хороскоп за 27 януари
Златия е на воден режим, а в 10 села от чешмите тече вода с хром, арсен, манган и желязо над допустимото
Човек загина в катастрофа между автомобил и автолбс от градския транспорт
Откриха 7 души, обявени за издирване в Кърджали