Бизнес Събития

Кирова организира кръгла маса за минералните води в парламента

  22.01.2023 12:02             
Кирова организира кръгла маса за минералните води в парламента

Кръгла маса, посветена на възможностите за рационално използване на минералните извори в България и възможностите за привличане на инвеститори, се проведе в Народното събрание. Дискусията беше организирана от народния представител Росица Кирова в партньорство с Националната камара на минералните води.

На форума бяха обсъдени въпроси, свързани със състоянието на минералните извори в България, проблемите при използването им, възможностите за инвестиции и по-ефективна експлоатация. Беше отбелязано, че е необходимо по-добро взаимодействие между законодателната, изпълнителната и местната власт, както и на неправителствения сектор за правилната употреба на лечебните води и извеждането на този природен ресурс като национален приоритет.

Минералните извори трябва да бъдат разглеждани като важна част от икономиката на България, подчерта народният представител Росица Кирова и допълни, че те са съществен ресурс, който може да направи обществото ни по-здраво, по-богато, по-хармонично развито. По думите й популяризирането на България като по-привлекателна туристическа дестинация и балнеолечебен център може да създаде допълнителна заетост особено в слаборазвитите региони. Росица Кирова отбеляза, че България разполага с над 240 находища на минерална вода с дебит повече от 5600 л/сек., като съставът и качеството им варират, а техните температурни диапазони са между 20 и 100 градуса.

Водата е важна част от българската култура, нейната живителна сила е възпявана неведнъж, припомни Росица Кирова. Тя посочи още, че важно условие за всичко това е финансовата помощ от страна на държавата, както и необходимостта от законодателни промени в областта на публично-частното партньорство с цел привличането на повече инвестиции.

Председателят на Националната камара на минералните води Цветелина Лукарска отбеляза способността на българските минерални ресурси да лекуват голям брой заболявания. България е домът на извиращата вода и трябва да работим още по-усилено за развитието на този сектор, отбеляза тя. Цветелина Лукарска добави още, че се разработват актуална електронна карта на минералните извори и енциклопедия на минералния ресурс на България. В нея всеки регион ще бъде описан със своите извори като история, местоположение и химически състав с цел достигане до потенциални инвеститори, туристи и всички, които се стремят да водят здравословен начин на живот, уточни председателят на Националната камара на минералните води.

В дискусията участваха народни представители, представители на изпълнителната и местната власт, на дипломатическия корпус и утвърдени експерти.