Бизнес Събития

СЗДП – Враца реализира голям проект за почти 10 млн. лв.

  19.01.2023 14:00             
СЗДП – Враца реализира голям проект за почти 10 млн. лв.

Голям проект, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ ще реализират в рамките на една година в Северозападно държавно предприятие, обяви на откриваща пресконференция директорът на СЗДП инж. Веселин Нинов.

До края на 2023 г. ще бъдат залесени около 3 000 декара, като площите са в 5 области, 13 горски стопанства и в 20 защитени територии по Натура 2000. За целта ще бъде купена техника за около 4 милиона лева, а останалите дейности се подкрепят с още 6 млн. лв.

Цялата стойност на проекта е 9 956 304 лева, като 85% от него е европейското финансиране – 8 446 859 лв., и 15% националното съфинансиране – 1 493 440 лв.

Названието на проекта е: „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставени от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Северозападно държавно предприятие“.

Най-много залесителни процедури ще има в област Плевен – 10 088 декара, за които ще се платят 1.078 млн. лв. Във Врачанско са предвидени 1.313 млн. лв. за 8 856 декара, а в Монтанско – 6 135 дка и 1.178 млн. лв. Най-малко площи ще се залесяват във Видинско – 3 362 дка за 994 хиляди лева и Ловешко – 195 дка с 61 295 лв.